NELER YAPARIZ?

Niagara’da seanslarımız sırasında her danışanımız için farklı yöntemler kullanırız. Her terapist hangi yöntemi kullanacağına seans sırasında danışanının ihtiyacına göre belirler. Varmak istediğimiz yer aynı, yollarımız farklıdır.

Gestalt psikolojisi 20. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa ve Almanya'da gelişen ve etkilerini günümüzde de sürdüren önemli psikoloji akımlarından biridir. Parça parça veya ayrı ayrı birimlerin birleşip anlamlı bir şekil kazanmasına Gestalt denir. 

Gestalt, Türkçe'de 'herkesin kendine özgü olarak bütünü algılaması ve bu algılamasının onun için olan anlamı' demektir.

Gestalt Terapisi öncelikle bir felsefedir, yaşama bakış ve yaşamı anlayış şeklidir. Bu anlayışa göre de insanlar evrenin kendisiyle bir harmoni oluşturmaya çalışmaktadır.

Gestalt kuramında birey merkeze alınmakla beraber çevresi ile olan etkileşimi de holistik (bütüncül) bir şekilde ele alınmaktadır. 

Gestalt yaklaşımına göre; 

• Her birey kendi çevresinin bir parçasıdır ve onu çevresinden ayrı olarak anlayamayız. 

• Her birey beden, duygular, düşünceler, hisler ve algılamalardan oluşan bir bütündür ve bunlar birbirleriyle ilişkili olarak işlevsellik kazanır. 

• Her birey çevreye yalnızca tepkide bulunmaz, aynı zamanda çevresini etkiler de. Çevreyle temasında yaşadıklarının hem nedeni hem de sonucudur. 

• Her birey kendi duyumlarının, düşüncelerinin, duygularının ve algılamalarının farkında olma kapasitesine sahiptir. 

• Her birey kendisinin farkında olabildiği için, seçim yapma kapasitesine de sahiptir ve bu nedenle de kendi davranışından kendisi sorumludur. 

• Her birey ancak içinde bulunduğu AN 'da yaşayabilir. Geçmiş ve gelecek de, yalnızca ŞU AN 'da yaşanabilir. Geçmiş ŞU AN 'da hatırlanarak, gelecek ise ŞU AN 'da sonra olacaklar tahmin edilerek yine ŞU AN' da yaşanır. 
 

GESTALT  TERAPİSİNİN AMACI 

Gestalt Terapisinin amacı, kişinin  o anda geçerli olan deneyimini açık olarak algılayarak farkındalığını arttırmak ve  ne yaptığı, nasıl yaptığının farkındalığını kazanmasıdır. Terapinin her aşamasındaki farkındalık; çevreyi bilme, secim yapmanın sorumluluğunu alma, kendini bilme ve kendini kabul etme ve temas becerisidir.